نتایج کلمه کلیدی

در روزهای اخیر شاهد موج جدید سرکوبها بويژه بر ضد شيعيان بحرين بوده ايم.

عصر شیعه : یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با حضور در استودیوی "گفت وگوی سیاسی" رادیو گفت و گو و با اشاره به راهکارهای تقابلی با اسلام هراسیِ غرب، تشکیل حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران را مثال زد و آن را اقدامی ناب نامید.

صفحه 1 از 1