نتایج کلمه کلیدی

جنایت هولناک علیه بیش از ۶۰۰ نفر از شیعیان «فوعه» و «کفریا» در حالی رخ داد که مدعیان جهانی حقوق بشر در برابر این جنایت سکوت پیشه کرده و لکه ننگ دیگری را در کارنامه سیاه خود به ثبت رساندند.

شیعیان فوعه و کفریا که از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و نتایج گفتگوهای ژنو و همچنین آستانه قزاقستان ناامید شده‌اند خواستار ارسال نان و مواد غذایی شدند.

صفحه 1 از 1