نتایج کلمه کلیدی

آموزه‌های دعای سی و دوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای هفتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای دوم صحیفه سجادیه

ستایش نمودن امام سجاد علیه السلام خدای عزوجل را

از علمای حدیث شناس و محققانی که به موازین رجالی و دقت های متنی و سندی مسلط هستند و نگاهی راهگشا و پایه ای به حدیث دارند، و حفظ میراث حدیثی را در اولویت مطالعات و تحقیقات خویش می دانند، انتظار می رود با نگاهی فراسندی و واقع نگرانه با توجه به قرائن و دقائق روش های محدثین و فقها و اصحاب بزرگوار در نقل و حفظ این تراث عظیم و...

علیرضا قائمی‌نیا در نشست مبانی معناشناختی در ریاض السالکین گفت: صحیفه مکرمه سجادیه، کتابی مجهول القدر در جهان اسلام است و مرحوم امام(ره) از این کتاب به عنوان سند زنده اسلام یاد می کردند.

عصر شیعه : صحیفه سجادیه را اخت‌القرآن، زبور آل‌محمد و انجیل اهل‌بیت(ع) نامیده‌اند و در شیوایی و استواری سخن، پس از قرآن و نهج‌البلاغه، سومین اثر مدون و برجسته اسلامی است که از دیرباز مورد توجه اهل ادب و به جهت داشتن کلمات شورانگیز و دعاهایی که همواره نیاز بشر بوده، مورد توجه همه دلباختگان به معنویات بوده است.

صفحه 1 از 2