نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : احقاق حقوق شهدای منا از دستورکار وزارت خارجه خارج نمی‌شود و یکی از عوامل موثر بر چگونگی برخورد با ریاض در آینده خواهد بود.

عصر شیعه : ایجاد وحدت بین مردم جهان علیه رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین کارهایی بوده است که شاعران نسبت به مسئله فلسطین انجام داده‌اند،‌ ولی متاسفانه می‌بینیم که با وجود اقدامات به عمل آمده در این باره، مقصد زمینی معراج پیامبر اکرم(ص) همچنان در دست رژیم غاصب صهیونیستی است.

عصر شیعه : امروز در عرصه جهان و در مقابل سیل شبهات و هجمه های فکری صهیونیسم و مذاهب ضد شیعه و در مقابل الحاد غرب و عقاید منحرف، داشته های ما چه میزان است و از آنها چقدر بهره می گیریم؟

عصر شیعه : پروفسور انتصار با اشاره به تقابل جدی صهیونیسم سیاسی با تشیع و مهدویت گفت: با شکل گرفتن دولت مدرن در اسرائیل و محرومیت فلسطینیان است که شیعه در سیاست داخلی و خارجی در تقابل با صهیونیسم پنداشته می شود.

عصر شیعه : آذربایجان از منظر نسبت شیعیان، بعد از ایران دومین کشور شیعه‌نشین به شمار می‌رود؛ اما در چند دهه اخیر، با اعمال نفوذ آشکار صهیونیسم، دوباره محدودیت‌های زیادی بر ایشان اعمال شده است.

عصر شیعه : فعالیت مسیحیت تبشیری در ایران موضوعی بود که محور اصلی بحث در میزگرد "گفت و گوی سیاسی" سه شنبه بعدازظهر رادیو گفت وگو را به خود اختصاص داد.

صفحه 1 از 1