نتایج کلمه کلیدی

شاید بسیاری از طرفداران طب اسلامی، به دنبال یافتن فصل مشترکی بین این مکتب طبی و طب نوین باشند. ناگفته پیداست که لازمه یافتن چنین اشتراکاتی، تسلط نسبی بر هر دو مکتب طبی است و از عهده هر کسی ساخته نیست.

پژوهشگر طب اسلامی آرامش و تقرب به خداوند را بهترین غذای روح دانست و عنوان کرد: ایجاد مشکلات روحی عامل اصلی بروز امراض جسمانی است.

عصر شیعه : کارشناس طب اسلامی با بیان این که طب را نباید از دین حذف کرد، گفت: طب دین، معجزه دین اسلام برای تمام بشریت است و امروز طب اسلامی همانند نوزادی است که تازه پا به عرصه وجود گذاشته است و ما نباید با دست خودمان، علم طب اسلامی را ذبح کنیم.

عصرشیعه : ذهن و روان و جسم ما از آنچه مي‌خوريم جدا نيست، ‌ما به رنگ خوردني‌ها هستيم، يك ماه تمام بدنتان را ببنديد به گوشت.

صفحه 1 از 1