نتایج کلمه کلیدی

گاهی می‌توانیم درد نرفتن به زیارت را با یک سلام پایان دهیم و نگاه مشتاق را در قاب چشمان یک زائر ابدی به امام هدیه کنیم. به کسی که هنوز گنبد و گلدسته حرم را ازنزدیک ندیده است. اگر شما هم مشتاقید کوله بار زائری را برای دیدار با حضرت عشق ببندید، به شماره ۳۰۰۰۷۲۳۰۹ پیامک بزنید، تا با شما تماس گرفته شود

صفحه 1 از 1