نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : بین الطلوعین یعنی بین دو دمیدین (طلوع) روشنایی/ بین طلوع فجر (نماز صبح) تا طلوع آفتاب و زمانی که هوا تقریبا گرگ و میش شده است.

صفحه 1 از 1