نتایج کلمه کلیدی

عبدالحسین طالعی با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) که «امام جواد(ع) همان مولودی است که در اسلام با برکت‌تر از او، زاده نشده است» به تشریح دلایل این مسئله پرداخت و تصریح کرد: امامت امام جواد(ع) در سن کودکی تثبیت این اصل اعتقادی است که علم امامت، موهبتی از سوی خداوند است و نه اکتسابی

عبدالحسین طالعی معتقد است شناخت اسلام باید از غدیر آغاز شود و آشنایی با ابعاد رسانه‌ای واقعه غدیر بر پایه خطابه پیامبر(ص) در آن روز می‌تواند راه گفتمان‌سازی فرهنگ غدیر را میسر سازد.

صفحه 1 از 1