نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : گروه دانشگاه: معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات دانشگاه تهران با اعلام خبر فعال شدن زبان دوم و سوم دانشکده الهیات در آینده نزدیک، گفت: متأسفانه ما در معرفی معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام به جهانیان کوتاهی کردیم.

پاره‌ای از کلمات قرآن بر خلاف دستور نگارش زبان عربی کتابت شده‌اند. علت تاریخی این مساله چیست؟ آیا این نادرست‌نویسی، دلیل بر تحریف قرآن است؟

صفحه 1 از 1