نتایج کلمه کلیدی

زنده‌یاد شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با وجود 105سال زندگی فرزند نداشت، اما خواهرزاده‌ای داشت كه بیشتر وقت‌ها با او و خانواده‌اش به سر می‌برد و اساسا در خانه او می‌زیست. بنابراین حالات و مقامات آن پیر دنیا دیده را می‌توان از این بانو سراغ گرفت. با سپاس از فاطمه یعقوبی كه ساعتی با ما به گفت‌وگو نشستند.

عصرشیعه : دکتر راضیه تبریزی زاده در برنامه "شعبده شوم" از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: این نوع گروه ها همواره در تعارض با اصل یکتا پرستی و موحد بودن انسان ها به وجود می آیند، چرا که شاخصه های موجود در این دسته ها با اصل توحید هم ردیف و هماهنگ نیستند.

عصر شیعه : عرفان ناب اسلامی انسان ها را به خدا می رساند و نهایت آن همین وصل و رسیدن به خدا و حقیقت است اما عرفان های کاذب اگر چه ممکن است آرامش مقطعی و زودگذر برای فرد داشته باشد اما او را به خدا و حقیقت نمی رسانند.

عصر شیعه : حجت الاسلام خسروپناه گفت: از آن جا که معصوم هیچ گاه گرفتار تنگنای زبانی نمی شود در آثار و ادعیه ایشان شطح وجود ندارد.

عصر شیعه : آیت الله حسینی گرگانی گفت: میان بسیاری از اصول و تعالیم اسلامی با بسیاری از الگوهای نظری مدرنیسم و مدرنیته، هیچ‌گونه سازگاری نیست.

یکی از مبانی و منابع سبک زندگی اسلامی، عرفان و معنویت راستین است؛ جریان عرفان قرآنی و اهل بیتی (ع) به جای عرفان های نوظهور و سکولار، خدا را بر متن زندگی حاکم می کند.

در برنامه "شعبده شوم" تأکید شد: هدف از عرفان شناخت بیشتر انسان از پروردگار است نه این‌که به جایگاه و شأن انسان سیر نزولی بدهد.

فرقه ها عقل شما را از صحنه خارج می کنند و می گویند مگر شما نیامده اید عرفان را تجربه کنید، دنیای معنویت راه دل است و نه راه عقل.

حجت الاسلام یوسفی کیا با اشاره به اینکه مسجد می تواند ماوای مناسبی برای پاسخ به ذهن تشنه جوانان در حوزه معنویات باشد، گفت: عرفان های نوظهور امروز در کمین مساجد نیز هستند و تلاش دارند تا جوانان متدین را به خود جذب کنند اما برنامه ریزی مستمر و محتوای دینی می تواند این خطر را خنثی کند.

صفحه 1 از 1