نتایج کلمه کلیدی

خطر ارتداد نسبت به عترت، همواره در طول تاریخ بر جامعه مسلمین سایه افکنده است و این قضیه حداقل اولین بار پس از فوت رسول‌الله (ص) و در ماجرای سقیفه رخ داد.

عصر شیعه : امام عسکری(ع) تلاش می کردند تا شیعیان را آماده کنند در عصر غیبت امام زمان(ع)، تکلیف روشن داشته باشند و همین گونه هم شد و در عصر غیبت، شیعه تکلیف خود را می دانست و سرگردان نشد و جایگاه عالمان و فقهای شیعه تعریف شده بود.

عصر شیعه : حجت الاسلام اسدالله روحانی گفت: افتتاح، دعای مخصوص ما برای عصر غیبت است. دعای ابوحمزه ثمالی و دیگر دعاهایی که وارد شده اختصاص به عصر غیبت ندارد. امادعای افتتاح زبان حال ما در دوران غیبت است.

عصر شیعه - نظریه آیت‌الله العظمی خویی(ره) این است که در عصر غیبت تنها حکومتی که تصرفاتش مشروع هست و زندگی ما در سایه آن حکومت یک زندگی شرعی تلقی می‌شود؛ حکومتی است که در رأس آن فقیه جامع‌الشرایط باشد. به عبارت دیگر تنها حکومتی که می‌توانیم بگوییم تصرفات آن جایز است و غیر شرعی نیست، حکومتی است که در رأس آن فقیه جامع‌الشرایط باشد، یعنی غیر از این هر نوع حکومتی که باشد، می‌شود حکومت جائر و نامشروع.

صفحه 1 از 1