نتایج کلمه کلیدی

دزدی از بیت‌المال، نه تنها مخالف دینداری و پیروی اهل بیت(ع) است، بلکه نشان روشن بی‌وجدانی و آلایش روح است. کسانی که روح پاکی دارند، در جهت حمایت از انسان‌ها تلاش می‌کنند.

صفحه 1 از 1