نتایج کلمه کلیدی

پوشش هر فرد ملاکی برای قضاوت درباره سایر رفتارهای وی است، در واقع افراد با انتخاب پوشش مناسب علاوه بر اثرگذاری روی نگاهی که سایر اشخاص به آنها دارند، بر مراودات اجتماعی خود نیز اثر می‌گذارد.

عصر شیعه : امروز کسی در جامعه جرأت ندارد درباره مسأله «حجاب» به عنوان یکی از قوانین اسلامی در یک کشور اسلامی، سخنی بگوید، تذکری بدهد و یا به عبارتی «امر به معروف و نهی از منکر» کند، زیرا بسرعت انگ می‌خورد که «به تو چه ربطی دارد و چرا پا روی آزادی دیگران می‌گذاری؟»

عصر شیعه : سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار معترضان به‌دست نیروهای رضاخان در مسجد گوهرشاد است که در تقویم به‌عنوان روز «عفاف و حجاب» نامگذاری شده است. به این مناسبت در این نوشتار 13 عنوان کتابی که از ابتدای سال جاری در این زمینه در کشور منتشر شده به علاقه‌مندان معرفی شده‌ا‌ند.

عصر شیعه : روح حاکم بر نوع پوشش را می توان در باورها و ارزش ها جستجو کرد. شاید به همین دلیل است که در دستورات دینی تشابه ظاهری به کفار و دشمنان دین مورد نهی قرار گرفته است.

عصر شیعه : حتماً شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که برای وسایل و اشیائی که در اختیار دارند ارزش قائل بوده و از آنها به خوبی استفاده و مواظبت می نماید، چرا که خیلی از امکانات و وسایلی که در زندگی بدست آورده ایم با صرف هزینه های فراوانی بوده است؛ و لذا به حکم عقل نگهداری صحیح از آنها کار پسندیده ای است.

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید گفت: حجاب و عفاف برای مسلمانان یک نماد است؛ دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و قول می‌دهند که در این زمینه اقدامات عاجل انجام دهند، ولی هنوز موفق به این کار نشده‌اند.

صفحه 1 از 1