نتایج کلمه کلیدی

مطالعه این کتاب ما را با روند نگارش کتاب بحارالانوار و روش فقاهتی علامه مجلسی در تألیف این کتاب و سایر کتب آشنا می‌سازد.

نویسنده کتاب تحفه آثار گفت: بحارالانوار کتابی است کهنه نشدنی که هر بار با مراجعه به آن، زنگار از دل‌ها زدوده شده و با تابش نور از روایات، تاریکی از قلب‌ها گرفته می‌شود.

عصر شیعه : کتاب زندگانى حضرت امام على بن موسى الرضا(ع) ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار علامه مجلسی در بردارنده روایات مختلف از شرح حال آن حضرت و مناظرات اعتقادى و کلامى با مخالفین و معجزات و کردار شگفت انگیز امام(ع) است.

عصر شیعه : در روایتی از امام صادق (ع) چنین آمده است: «هیچ کس به جز کافر نام صاحب‌الامر را بر زبان نمی‌آورد».[1]

در پاره ای از موارد ممکن است روایتی بر اساس اجتهاد و مبانی فقه الحدیثی متکلم، فقیه و محدثی، ضعیف و غیر معتبر قلمداد شود اما بر اساس اجتهاد و مبانی عالمی دیگر صحیح و قابل اعتماد باشد. در مورد برخی از روایات بحار نیز چنین موضوعی مطرح است.

علامه مجلسی تاکید می کند که قیام سفیانی از محتوم هایی است که باید قبل از قیام جهانی اتفاق بیفتد و باید توجه داشت که بدا در اصل ظهور سفیانی نیست و اگر باشد در خصوصیاتش است.

صفحه 1 از 1