نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : در ایران 5 برابر کشور‌های پیشرفته دانشگاه داریم

عصر شیعه : نمی دانم چرا شما علوم انسانی را از سایر علوم جدا کرده اید. در ایران نوآوری در علم مطرح نیست، چه در علوم انسانی و چه در سایر علوم. وقتی نوآوری در کار نیست، شما چه چیزی را می خواهید صادر کنید.

عصر شیعه : بدعت چيست، آيا عَلَم هايي كه بنام حضرت عباس در ايام عزا مردم حمل مي كنند، نوعي بدعت نيست؟ يا مردم پول ها را به علم ها مي چسبانند در حالي كه مي توانندآن ها را مستقيماً به مسجد يا هيئت بدهند؟

عصر شیعه : حمیده کریمیان در سن هشت سالگی به دلیل تزریق آمپول اشتباه دچار معلولیت شد و این معلولیت عاملی در بازماندن از ادامه تحصیل وی، اما آغازی برای کسب علم و کتاب الهی شد.

عصر شیعه : استاد حسین انصاریان گفت: اگر امروز مساجد ما جمعیتش کم می‌شود، به دلیل این است که فسادها، گناه‌ها و طلاق‌ها در جامعه بیشتر می‌شود.

محقق دانشمند مرحوم سيد عبدالرزاق مقرم در كتاب (العباس) مى نويسد: در روايتى كه از امامان معصوم عليه السلام به ما رسيده ، فرمودند:

صفحه 1 از 1