نتایج کلمه کلیدی

آیت‌الله جعفر سبحانی گفت: ما باید علما و ریشه‌های خود را به جهان معرفی کنیم تا بدانند شیعه همان اسلام و اسلام همان شیعه است؛ شیعه در حقیقت اسلام تحریف نشده است.

صفحه 1 از 1