نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : یک استاد دانشگاه گفت: علوم انسانی غربی برمبنای علم به معنای ساینس است ومی کوشد به لذات مادی بشر پاسخ دهدو چون بُعد حقیقی انسان را فراموش کرده بشر را به«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»نمی رساند.

صفحه 1 از 1