نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : گفت‌وگو دربارة ولايت اهل بيت(ع)، با عنايت به جايگاه رفيع آن در ميان عقايد اماميه، از ديرباز مورد توجه ويژة عالمان اين مكتب بوده است. در اين ميان، برخي از ايشان به سبب پرداختن تمام‌تر به اين گنجينة بزرگ معارف، ممتاز شده‌اند. مجتهد گران‌مايه و عارف والامقام مرحوم آيت‌الله بهاءالديني(ره) در اين زمره‌اند.

صفحه 1 از 1