نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رییس مرکز بررسی های اسلامی در این مراسم با بیان اینکه سنگ بنای این کتابخانه از سال 1329در سن 11 سالگی با خرید نخستین کتاب توسط اینجانب زده شد، گفت: از همان زمان تلاش کردم کتاب های گوناگونی را جمع آوری کنم که در طی این سال ها برخی از آنها به کتابخانه های مختلفی در سطح کشور اهدا شده است.

صفحه 1 از 1