نتایج کلمه کلیدی

عبدالحسین طالعی معتقد است شناخت اسلام باید از غدیر آغاز شود و آشنایی با ابعاد رسانه‌ای واقعه غدیر بر پایه خطابه پیامبر(ص) در آن روز می‌تواند راه گفتمان‌سازی فرهنگ غدیر را میسر سازد.

صفحه 1 از 1