نتایج کلمه کلیدی

دکتر مسعود شجره مدیر و موسس یک سازمان حقوق بشر اسلامی و مردمی در انگلیس است.

حجت الاسلام مهدوی کنی گفت: دیدگاه های تمدن ساز علمای شیعه فقط غرب ستیزی نبوده و تضمین استقلال اقتصادی و فرهنگی ملت ایران هم از اهداف اصلی شان بوده است.

هجمه‌های فرهنگی غرب گاه در قالب رسانه‌های آشکاری چون فیلم،‌ اهداف و پیام‌های استعمارگران را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند، ولی اغلب این هجمه‌ها که اکثراً دین‌ستیز هستند در پس پرده عادی‌سازی برخی امور روزمره به‌صورت تدریجی بر ناخودآگاه افراد می‌نشیند و خواسته‌های غرب را فراهم می‌کنند که پوشش یکی از آنهاست.

عصر شیعه : نگرانی از ویرانگری ها و واپس گرایی های این تمدن در سخن جمعی از اندیشمندان بزرگ آشکار است. بدان پایه که اندیشمند و متفکر بزرگ قرن بیستم ـ در غرب ـ از این نگرانی ها اندکی پرده برداشت و کتابی با این نام نوشت: آیا بشر آینده ای دارد؟

در تهران که قدم میزنیم شاهد چیزهای عجیب و غریب زیادی هستیم مثل بدحجابی، مانتوهای جلو باز، موهای فشن کرده و ابروهای برداشته ی پسران و... که خیلی از اینها آشکار است و حتما تاکنون با آنها مواجهه شده اید اما بعضی چیزها نیاز به دقت دارد تا متوجه شویم به کدام سمت میرویم!

صفحه 1 از 1