نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : گروه فضای مجازی: یک رفتارشناس بر ضرورت بیان آسیب‌هایی که به دنبال مشاهده پست‌های غیراخلاقی جوانان را تهدید می‌کند تأکید و تصریح کرد: وقوع بسیاری از خیانت‌ها در میان زوجین و بروز روابط غیراخلاقی در خانواده ناشی از مشاهده عکس‌ها، فیلم‌ها و داستان‌های غیراخلاقی و جنسی منحرف است.

عصر شیعه : امروز متاسفانه شاهد جولان قهرمان های بیگانه و کارتونی در قالب کتاب های نازل، پازل و رنگ آمیزی هستیم که هیچ ربطی به ادبیات کودک و نوجوان ما ندارد.

عصر شیعه : عرفان ناب اسلامی انسان ها را به خدا می رساند و نهایت آن همین وصل و رسیدن به خدا و حقیقت است اما عرفان های کاذب اگر چه ممکن است آرامش مقطعی و زودگذر برای فرد داشته باشد اما او را به خدا و حقیقت نمی رسانند.

عصر شیعه : عضو شورای عالی حوزه با تاکید بر لزوم انس طلاب با قرآن کریم و قرائت روزانه آن همراه با تفسیر و تدبر گفت: این مسئله با همه زحماتی که در حوزه کشیده شده جزء دروس نیست، بنابراین اگر طلبه‌ای خود را به درس و امتحان و نمره حوزه منحصر کند به جایی نخواهد رسید.

صفحه 1 از 1