نتایج کلمه کلیدی

در سالروز وفات کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (ع) با محمدحسین شمسایی گفت‌وگو کردیم. وی به موضوع تاثیر حضور حضرت معصومه (ع) بر ایرانیان و اهمیت و ضرورت پژوهش‌های فاخر در این زمینه در کشور پرداخت و گفت: کتاب «ایرانیان و حضرت معصومه (ع)» در حقیقت اثری در حوزه مردم‌شناسی ایرانی است.

صفحه 1 از 1