نتایج کلمه کلیدی

زنده‌یاد شیخ محمدتقی بهلول گنابادی با وجود 105سال زندگی فرزند نداشت، اما خواهرزاده‌ای داشت كه بیشتر وقت‌ها با او و خانواده‌اش به سر می‌برد و اساسا در خانه او می‌زیست. بنابراین حالات و مقامات آن پیر دنیا دیده را می‌توان از این بانو سراغ گرفت. با سپاس از فاطمه یعقوبی كه ساعتی با ما به گفت‌وگو نشستند.

صفحه 1 از 1