نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : کتاب خاطرات مستند درباره شهید نواب صفوی، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و گفتگوهای روزنامه‌ها و نشریات مختلف با استاد سید هادی خسروشاهی است که موضوع همۀ آنها، فعالیت و نوع مبارزه فدائیان اسلام و نقش شهید نواب صفوی در این حرکت بنیادین تأثیرگذار است.

عصر شیعه : اشاره: با توجه به اینکه ضیق وقت و کمی فرصت در جلسه همایش شصتمین سال شهادت نواب صفوی و یارانش در مؤسسه وابسته به بنیاد شهید، اجازه مطرح ساختن همۀ مطالب سخنرانی استاد سید هادی خسروشاهی را نمی‌داد، و در عمل فقط فهرستی از این مطالب مطرح شد، «مرکز بررسی های اسلامی قم» ترجیح داد

صفحه 1 از 1