نتایج کلمه کلیدی

مصدق پس از رسیدن به قدرت از جناح مذهبی نهضت ملی روی گردان شد

عصر شیعه : با مرحوم علی حجتی کرمانی یکراست از قم به پامنار و مسجد آیت‌الله کاشانی رفتیم. در طول راه احدی به ایشان سلام نکرد! در مسجد هم کل کسانی که پشت سر ایشان نماز خواندند با ما دو نفر شش نفر می‌شد!

صفحه 1 از 1