نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : تاریخ معاصر تشیع اثنی‌عشری حاکی از ظهور فرقه‌های انحرافی است که آسیب‌هایی به اندیشه‌های شیعه‌ی امامیه زده و انحراف‌های بزرگی در باورهای اصلی آن از جمله مهدویت، عدل، معاد و... ایجاد کرده‌اند

عصر شیعه : واژه شيعه در قرآن مجيد كلمه شيعه در كلام الله مجيد سه نوبت ذكر شده: اول به معناى فرقه و گروه مانند

فرقه ها عقل شما را از صحنه خارج می کنند و می گویند مگر شما نیامده اید عرفان را تجربه کنید، دنیای معنویت راه دل است و نه راه عقل.

صفحه 1 از 1