نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان کشور در برنامه "گفت و گوی اجتماعی " رادیو گفت وگو مطرح کرد: «فرض کنید این فرهنگ فمینیسم، دختر جوان ما تحت تعلیم و آموزش هایی قرار می گیرد که می خواهد اساساً از زیربار مسئولیت خانواده دورشود، خب این یک بحث نظری و تئوری است

عصر شیعه : مری دیلی در «کلیسا و جنس دوم»، (1968) و «زن بوم‏شناسی»، (1978) اعتقاد دارد:جادوی مردسالاری، مسیحیت است که مذهب خدای مؤنث را با گنجاندن برخی عناصر آن در اسطوره‏های جدیدی که از هر نوع قدرت مؤنث تهی شده مسئله کرده است. برای نمونه، اقانیم ثلاثه، صلیب و تولد عیسی از یک باکره عناصری بودند که از خدای مؤنث گرفته شدند.

صفحه 1 از 1