نتایج کلمه کلیدی

و از زنان شما [امت اسلام] کسانی که مرتکب عمل زشت زنا [و یا مساحقه] می‌شوند چهار نفر مرد از خودتان را بر آنان برای شهادت دادن بخواهید پس اگر به ارتکاب آن گواهی دادند آن زشت‌کاران را در خانه‌ها [به عنوان حبس ابد] نگاه دارید تا مرگ آنان را فرا گیرد یا خدا برای نجاتشان راهی قرار دهد.

عصر شیعه : استاد شیخ حسین انصاریان گفت: ای کاش شیعه از قرآن و روایات، باب اعتقادات اهل بیت حداقلی را خبر داشت که اگر چنین بود هیچ شیعه‌ای بی‌دین و لائیک نمی‌شد و طرف فرقه‌های منحرف نمی‌رفت.

ساختن مسجد، از مستحبات مؤکد است و پاداشى بزرگ و ثوابى بسیار دارد. درباره اهمیت بناى مسجد احادیث فراوانى از طرق اهل بیت و اهل سنت رسیده است که اهمیت فوق العاده این کار را نشان مى ‌دهد.

صفحه 1 از 1