نتایج کلمه کلیدی

دکتر کاهه با اشاره به نحوه نظارت دادستانی قم بر فعالیت های گردانندگان تشیع انگلیسی و برخی از اشخاصی که با نظام زاویه دارند، گفت: اگر فعالیت این افراد در فضای حقیقی یا مجازی به مرحله ای برسد که مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب، همانند قمه زنی یا توهین به مقدسات اهل سنت، حرام باشد، قطعا برخورد خواهیم کرد.

عصر شیعه - قرائتی در آستانه محرم 89 گفت: من بیست نکته برای محرم یادداشت کردم. تذکراتی است که اگر گوش داده شود مفید است. از خودم هم نیست. یا از قرآن است یا از روایات است یا از فتوای مراجع است.یکی اینکه بانیان عزاداری اگر نذر روز خاص دارند، کاری نمی‌شود کرد. یعنی شکر روز تاسوعا را نمی‌شود عاشورا شربت داد. تاسوعا برای تاسوعا است، عاشورا برای عاشورا. اگر نذر کردید کاری نمی‌شود کرد. اما اگر نذر نکردی

صفحه 1 از 1