نتایج کلمه کلیدی

یک رفتار شناس اجتماعی گفت: تولید لطیفه‌های سخیف یا گفتمان‌های خارج از چارچوب‌های اخلاق و ادب هنگام نزدیک شدن به ایام ارزشمند و گرانقدر ماه مبارک رمضان مربوط به تولید اتاق فکر مافیای فرهنگی و جنگ نرم مخصوصا دالان‌های صهیونیسیتی است.

صفحه 1 از 1