نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : امیرالمؤمنین(ع) در طول حیات مبارکشان بارها به جریان غدیر، اشاره و احتجاج کرده­ اند. جالب است که همیشه هم در راستای موضوع خلافت به جریان غدیر استناد و احتجاج فرمود­ه اند، و این امر نقش مهمی در فقه الحدیثِ غدیر دارد.

عصر شیعه: دانشمندان اسلامى به ويژه متكلمان در اين باره كه پس از پيامبر (ص) برترين فرد در ميان امت اسلامى چه كسى است، به بحث و گفت‌و‌گو پرداخته‌اند. مطرح شدن اين مسئله در روايات و اعتقاد برخى از مسلمانان به لزوم يا رجحان افضليت امام منشأ طرح آن در ميان عالمان اسلامى بوده است. شيعه «افضليت» را شرط لازم امامت مى‌داند. گروهى از «اشاعره» افضليت را در شرايط عادى، شرط لازم امامت دانسته و گروهى از «معتز

صفحه 1 از 1