نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : حکیمی تصریح کرد: با توجه به کارهایی که سلفی ها و تکفیری ها برای مخدوش کردن چهره دین اسلام انجام می دهند، وظیفه داریم چهره واقعی اسلام را به جهان معرفی کنیم که این امر با استفاده از ظرفیت فضای مجازی محقق میشو د.

عصر شیعه : آیت الله شفیعی با اشاره به اینکه خداشناسی و عمل به اوامر الهی از اوصاف شیعیان است، گفت: خیرالبریه بودن و همراه شدن با امیرمؤمنان(ع) منوط به خشیت الهی است.

عصر شیعه : استاد اخلاق و مفسر قرآن کریم گفت: ای مردم در روابط خانوادگی خود از طلاق بپرهیزید تا جامعه اسلامی را غرق محبت کنید. متأسفانه افزایش آمار طلاق در جامعه اسلامی بسیار نگران کننده است. امروز اکثر قریب به اتفاق طلاق‌ها نامشروع، ناعاقلانه و ناعادلانه است.

صفحه 1 از 1