نتایج کلمه کلیدی

یک کارشناس فضای مجازی گفت: در شبکه‌های اجتماعی ابهامات سریع منتشر می‌شود و میلیون ها نفر پاسخ به ابهام را نمی‌بیند و این امر نشان می‌دهد که مدیریت پیام صورت می‌گیرد؛ در نتیجه بزرگترین مشکلی که ما با آن مواجهه هستیم، تولید محتوا نبوده بلکه مدیریت محتواست.

عصر شیعه : آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: در سال‌های اخیر برنامه زیارت اربعین به‌ صورت منظم برگزار شد و مدیریت ۲۰ میلیون زائر در زیارت اربعین بهتر از مدیریت ۳ میلیون حاجی توسط آل سعود بود.

صفحه 1 از 1