نتایج کلمه کلیدی

نظام حاکم بر بحرین درحالی اقدام به محاکمه آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم»، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور کرد که توجه نداشت، این محاکمه قضیه‌ای فراتر از یک شخصیت است و طبیعتا پیامدهای آن نیز فراتر از یک شخصیت دینی و مذهبی در بحرین خواهد بود.

صفحه 1 از 1