نتایج کلمه کلیدی

این مردم به اسلام و قرآن و نظام اسلامی دلبسته‌اند، اما از مسئولین نظام رنجیده‌اند. مردم دل دردمندی دارند که تندی زبانشان هم از آن سرچشمه گرفته است.

شاعران گروه خیزش ادبی (برادران) با تقدیم بداهه‌ای، جنایات هولناک داعش را در به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم افغانستان محکوم کردند.

صفحه 1 از 1