نتایج کلمه کلیدی

در حالی موافقان افزایش حداقل سن ازدواج با توهین آشکار به ازدواج‌ دختران در سنین پایین آن را حاکی از بی‌عقلی و کسب درآمد خانواده‌ها قلمداد می‌کنند که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، کمترین آمار طلاق با ۱۱ هزار جدایی، مربوط به ازدواج دختران گروه سنی زیر ۱۸ است.

عصر شیعه : کتاب زن در پرتو اسلام از سوی واحد بین‌الملل دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی منتشر شده است.

صفحه 1 از 1