نتایج کلمه کلیدی

دین اسلام از بدو تأسیس نسبت به مقولۀ علم و فنّ آوری، هم ایجاد کننده بوده و هم به آن ارتقاء بخشیده و دانشمندان فراوانی را به جهانیان معرفی نموده است؛

لوکاس برانک، مستبصر آمریکایی اهل ایالت کالیفرنیا گفت: پس از آن‌که با شخصیت امام حسین(ع) آشنا شدم، دیگر تمایلی به مطالعه درباره فهم دیگران از اسلام نداشتم.

صفحه 2 از 2