نتایج کلمه کلیدی

در مقاله‌ای که سال گذشته (1398) به مناسبت رحلت استاد سیدهادی خسروشاهی نوشتم و تحت عنوان «ابن‌بطوطه زمان ما» منتشر شد، این نکته را در انتهای مقاله آوردم که این روحانی مجاهد مقالات خاص خود را که احتمال می‌داد دیگران منتشر نکنند برای من می‌فرستاد و در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ می‌رسید.

صفحه 1 از 1