نتایج کلمه کلیدی

خطیب و واعظ نامدار مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی، از جمله وعاظ و روحانیان خراسان بود که منابر او در تهییج مردم در اعتراض مسجد گوهرشاد، نقشی مهم داشت. فرزند او از خاطرات پدر حکایت خواندنی دارد.

صفحه 1 از 1