نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : سید حسن نصر الله، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی از تلاشهای شهید «مصطفی بدرالدین» در ارتقای جایگاه مقاومت قدردانی و تجلیل کرد.

عصر شیعه : عربستان به مثابه ماشین جاده صاف کنی می ماند که قبل از عملیات جاده را هموار می کند و سپس رژیم اسرائیل عملیات را در مسیر همواری علیه حزب الله و جریان مقاومت اسلامی منطقه انجام می دهد. ترور سمیر قنطار و مصطفی بدرالدین نشانه های مهمی از همکاری بین دو رژیم منفور منطقه است و سیاست های پنهان همکاری جویانه آنان را بر ملا می سازد.

صفحه 1 از 1