نتایج کلمه کلیدی

مصطفی رحماندوست، شاعر نام‌‌آشنای ایران در نشست رمان خاتم گفت: به هر حزب و دسته‌ فکری و سیاسی که معتقد باشیم، پیامبر (ص) عزیز و مهربان است و در مرکز قرار دارد و می‌خواهیم آن مهربانی و عزت و ارزش‌های پیامبر (ص) را به دیگران هم منتقل کنیم.

مصطفی رحماندوست، معتقد است سیستم توزیع کتاب در کشور ما مریض است؛ کتاب‌هایی که در پایتخت منتشر می‌شوند در انبار کتاب‌فروشی‌های تهران باد می‌کنند اما به دست مخاطبان سایر شهرهای کشور نمی‌رسند.

صفحه 1 از 1