نتایج کلمه کلیدی

مطالعه شخصیت حضرت فاطمه(س) به ما یادآوری می‌کند که اگر قصد ورود به ساحت شعر فاطمی را داریم نباید حضرت(س) را محدود به مظلومیت کرد؛ توجه به خطبه فدکیه روشن‌تر می‌کند که با وجود اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) از سوی حاکمان مورد ستم قرار گرفته‌اند‌ اما در مقاومت و ایستادگی در برابر ستم الگو و اسوه هستند.

عصر شیعه : امام عسکری(ع) تلاش می کردند تا شیعیان را آماده کنند در عصر غیبت امام زمان(ع)، تکلیف روشن داشته باشند و همین گونه هم شد و در عصر غیبت، شیعه تکلیف خود را می دانست و سرگردان نشد و جایگاه عالمان و فقهای شیعه تعریف شده بود.

صفحه 1 از 1