نتایج کلمه کلیدی

دولت بحرین در چند سال اخیر به طرق مختلف از جمله ممنوعیت احزاب، حبس فعالان سیاسی و سرکوب آزادی بیان سعی کرده است معارضان سیاسی و مدنی را حذف کند.

صفحه 1 از 1