نتایج کلمه کلیدی

عصرشیعه : محمدحسین رجبی دوانی استاد تاریخ اسلام گفت: امام حسن(ع) ۱۲ هزار نفر را به فرماندهی پسرعمویش جدا کرد تا از پیشروی معاویه جلوگیری کنند، اما او در قبال پیشنهاد رشوه یک میلیون درهمی معاویه که نیمی از آن نقد بود، سست شد.

عصر شیعه : معاویه در شام در طول 40 سال توانست دین جدیدی عرضه نماید. دینی که در آن امام علی علیه السلام کافر قلمداد می شود و معاویه به عنوان یک قدیس مورد پرستش قرار می گیرد

عصر شیعه : همان طورى كه آشنائى ما با شأن نزول آيات قرآنى به فهم بهتر آيات -بدون اينكه مورد، مخصوص باشد- كمك مى كند، آشنائى ما با شأن صدور نامه هاى امام على عليه السلام نيز به فهم بهتر و دقيق تر آنها كمك مى كند و در حقيقت، با آشنائى با شأن صدور نامه ها، گوئى در همان شرايطى قرار مى گيريم كه صدور نامه را با محتويات ويژه آن، ايجاب كرده است.

عصر شیعه : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الْعَظيمِ الْاَكْبَرِ، اَللَّهُمَّ سُبْحانَكَ يا قَيُّومُ، سُبْحانَ الْحَيِّ الَّذى‏ لايَمُوتُ، اَسْاَلُكَ كَما اَمْسَكْتَ عَنْ دانِيالَ اَفْواهَ الْاُسُدِ، وَ هُوَ فِى الْجُبِّ، فَلا يَسْتَطيعُونَ اِلَيْهِ سَبيلاً اِلّا بِاِذْنِكَ،

یک پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: صلح امام حسن(ع) تعبیر درستی نیست. امام هیچ وقت صلح نکرد، بلکه تنها صلحی را که معاویه پیشنهاد کرده بود با شرایطی پذیرفت. باید نام آن را صلح تحمیلی گذاشت نه صلح امام حسن(ع).

آمنه مستقیمی: وهابیت این روایت را در ماجرای صلح امام حسن (ع) استفاده می کنند تا اگر ما گفتیم چرا معاویه بر ایشان خروج کرد آنها به این روایت استناد کنند.

متن مناظره افشاگرانه و کوبنده امام حسن(ع) با معاویه و یارانش منتشر شد. امام فرمودند: "به خدا قسم که قلب تو هنوز اسلام نیاورده است، ولى زبان تو ترسان است، زبان تو سخنى می‌گوید که در قلبت نیست".

صفحه 1 از 1