نتایج کلمه کلیدی

مدیر رادیو قرآن گفت: مربیان و معلمان قرآن باید آموزش مفاهیم و اصول قرآن را مورد توجه قرار دهند در حال حاضر صرفاً به بحث صوت و لحن پرداخته می‌شود.

صفحه 1 از 1