نتایج کلمه کلیدی

«مقاومت دیگر قواعد جنگ را رعایت نخواهد کرد. ما این حق را داریم تا در هر زمان، هر مکان و به هر شیوه‌ای با دشمن روبه‌رو شویم.» این جمله‌ای تاریخی از سیدحسن نصرالله در آغاز هفته‌ی دوم جنگ ۳۳ روزه است.

شیخ نابلسی گفت: عجیب است که ثروت آل سعود فقط و فقط موجب طغیان و ظلم و افزایش روحیه استبداد و توحش آنها می شود و ما هیچ روزی احساس نکردیم که عربستان از جنایت هایی که در حق مردم فلسطین و لبنان و عراق صورت گرفته ناراحت باشد.

صفحه 1 از 1