نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : «زنان نمونه در قرآن» نوشته سیدغضنفر موسوی از سوی انتشارات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) منتشر شد.

عصر شیعه : این کتاب روایتی است دخترانه که با یک سفر آغاز می‌شود؛ سفری دانشجویی به مشهد که فرصتی برای "دختران" است تا از شبهات و سردرگمی‌ها و سوالات‌شان بگویند/ «نسیم» در یادداشتی به این کتاب انتشارات سروش پرداخته است

صفحه 1 از 1