نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : گروه فعالیت‌های قرآنی: موسی ایرانی در این گوشه از ایران اسلامی، تمام دغدغه‌اش، نه خورد و خوراک روزانه خود و فرزندانش که البته در تأمین آن مانده است، است که تمام دغدغه‌اش آموزش قرآن به اهالی روستاست. اهالی روستایی که در فقر مطلق دست و پا می‌زنند اما همچنان دغدغه قرآن را دارند.

صفحه 1 از 1