نتایج کلمه کلیدی

رهبر شیعیان لبنان شنیده بود رئیس‌جمهور مصر تحت تأثیر القائات دیگران نگاه مثبتی به او ندارد و گمان می‌کند موضع امام موسی صدر درباره شاه ایران مثبت است! به همین دلیل مصمم می‌شود در دیدار با جمال عبدالناصر او را آگاه کند.

صفحه 1 از 1